Zahvala

Najlepše se zahvaljujeva vsem brez katerih mazilo ONE 4 ALL ne bi bilo takšno kot je. Zato gre zahvala: Zachu Fletcherju za osnovno idejo in vse lepe večere, Stanku Grudnu za odlične fotografije, Sandri Jezeršek za nesebično pomoč, Simonu Steglu za vse nasvete in podporo, Ines Božič Skok za lektoriranje, Luku Krajncu za odkrite povratne informacije, Može Gregorju za spodbudo, Jani Marinčič za  konstruktivno kritiko, Alenki in Marku Lukiću za fotografije, Rabu in Chris Anderson za fotografije, Julienu in  Nataši Rhind-Tutt, Tinetu Oblaku, Nataši Špan, Andražu Jenkoletu, Tanji Šeme, Neji Kalan, Eni Vrbek za navdušenje in vsem ostalim, ki niso poimensko našteti.
Scroll to top